Catalogo di Umberto I

(Seleziona le immagini per maggiori informazioni)

valore
1c Cu 1895-1900 2c Cu 1895-1900 5c Cu 1895-1896 10c Cu 1893-1894 20c Ni 1894-1895
1 centesimo valore Umberto I 2 centesimi valore Umberto I 5 centesimi valore Umberto I 10 centesimi valore Umberto I 20 centesimi valore Umberto I
1 centesimo valore Umberto I 2 centesimi valore Umberto I 5 centesimi valore Umberto I 10 centesimi valore Umberto I 20 centesimi valore Umberto I

 

stemma
50c Ag 1889-1892 1l Ag 1883-1900 2l Ag 1881-1899 5l Ag 1878-1879
50 centesimi stemma Umberto I 1 lira stemma Umberto I 2 lire stemma Umberto I 5 lire stemma Umberto I
50 centesimi stemma Umberto I 1 lira stemma Umberto I 2 lire stemma Umberto I 5 lire stemma Umberto I
20l Au 1879-1897 50l Au 1884-1891 100l Au 1880-1891
20 lire stemma Umberto I 50 lire stemma Umberto I 100 lire stemma Umberto I
20 lire stemma Umberto I 50 lire stemma Umberto I 100 lire stemma Umberto I

Eritrea
50c Ag 1890
1/10 di tallero
1l Ag 1890-1996
2/10 di tallero
2l Ag 1890-1896
4/10 di tallero
5l Ag 1891-1896
1 tallero
1/10 di tallero Eritrea Umberto I 2/10 di tallero Eritrea Umberto I 4/10 di tallero Eritrea Umberto I 1 tallero Eritrea Umberto I
1/10 di tallero Eritrea Umberto I 2/10 di tallero Eritrea Umberto I 4/10 di tallero Eritrea Umberto I 1 tallero Eritrea Umberto I

Copyright © ilMarengo.com
Tutti i diritti riservati
Cookie policy